Allvarlig inskränkning av den fria rörligheten


Utstationeringskommittén har presenterat sin översyn av lex Laval. "Kommitténs förslag är en allvarlig inskränkning i den fria rörligheten för tjänster. Förslaget är därför oacceptabelt", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist i en kommentar.