Almedalsveckan 2017

I början av juli varje år möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats. Dialogen är central och vi finns åter med och arrangerar tre seminarier under veckan. Vi finns på plats i Visby 4 – 5 juli.

DEBATT – Hur blir den politiska bobyggarviljan till verkstad?

Tisdag 4 juli
kl: 12.00 – 13.00

Den nuvarande bostadsbristen, de långa bostadsköerna och eftersatta Miljonprogramsområden i Sveriges storstäder, utgör ett hot mot en positiv framtida utveckling. Bostadspolitikens vilja och betydelsefulla roll måste tydligare uppmärksammas. Men hur blir den politiska bobyggarviljan till verkstad?

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör.

Medverkande:

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus
Emil Broberg, 3:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Klara Hanell Strand, Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Emma Hult, Riksdagsman/talesperson i bostadsfrågor, (MP)
Henrik Landelius, Chef, NCC Building Sverige
Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande, (M), Växjö kommun
Eva Nypelius, Regionråd, (C), Region Gotland
Robert Hannah, Riksdagsman/talesperson i bostadsfrågor, (L)

Se program

DEBATT – Skola 2030

Onsdag 5 juli
08.30 – 09.30

Dagens förskolebarn kliver ut i vuxenvärlden på 2030-talet, i ett Sverige som till stora delar kommer se annorlunda ut. Och som ställer höga krav på lärmiljöer och utbildning. Finns det försörjningsstrategier för skolan 2030?

Moderator:

Medverkande:

Information kommer

Se program

DEBATT – Fossilfritt 2030 – vad behöver politiken INTE prioritera?

Onsdag 5 juli
kl: 13.00 – 14.00

Utsläppen för inrikes transporter ska senast 2030 vara minst 70% lägre jämfört med 2010 års nivå, en viktig del i regeringens mål för ett fossilfritt Sverige. Enligt 2030-sekretariatets indikatorer måste arbetet intensifieras om målet ska nås – men det finns också områden som inte behöver prioriteras.

Moderator: Åsa Sandberg, moderator.

Medverkande:

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus
Mattias Goldman, VD, Fores med 2030-sekretariatet
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral
Karin Svensson Smith, Klimatansvarig, (MP)
Gunnar Caperius, Sakkunnig miljö och klimat, (C)
Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordf., (S), Västerås stad

Se program

Vi medverkar även i andra seminarium:

Framgångsrika kvinnliga ledare som förebilder

Måndag 3 juli
Kl. 08.30 – 09.15

Möt framgångsrika kvinnliga ledare och följ deras väg till toppen inom helt olika typer av organisationer. Vad har de gemensamt? Vilka utmaningar finns det för andra kvinnor som vill följa deras exempel? Vilket budskap och vilka rekommendationer vill de ge andra kvinnor med samma ambition?

Medverkande:

Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Magdalena Gerger, VD och Koncernchef, Systembolaget
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Vesna Jovic, VD, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprise

Se program

Alternativa fakta inom offentlig upphandling

Måndag 3 juli
Kl. 16.15 – 17.00

Vart är den offentliga upphandlingen på väg? Allt fler företag väljer att avstå från att lämna offentliga anbud och de som vinner är inte sällan leverantörer som använder sig av ”alternativa fakta” för att vinna.

Medverkande:

Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl
Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO
Bo Höglander, (Moderator), Offentliga Affärer
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus

Se program