Almedalsveckan i gång 25 juni

Bara några dagar efter midsommarhelgen – den 25 juni – är det start för 2024 års Almedalsvecka i Visby, Gotland. OFFENTLIGA AFFÄRER är givetvis på plats.

Almedalsveckan bygger på det öppna inkluderande mötet över olika gränser. Möten som resulterar i samtal och lösningar om hur vi tillsammans kan skapa förändringar för att utveckla vårt samhälle. Så uttrycker sig de officiella arrangörerna om veckan som blivit något av en institution i det svenska samhället.

OFFENTLIGA AFFÄRER välkomnar deltagare och åhörare redan den första dagen (tisdag 25 juni) och har program till torsdag 27 juni. Plats H520, Strandvägen, där besökaren kan ta del av många kunskapsutvecklande och intressanta programpunkter. Ledarskap, digitalisering, innovation, kampen mot välfärdsbrottslighet, cyberhot, miljömärkta och cirkulära upphandlingar är några av ämnena.

Bland de mer kända deltagarna i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarietält märks Linda Staaf, Sveriges nationella chef, Interpol, och Jonas Trolle, Chef, CVE (Center mot Våldsbejakande Extremism). Liksom Catharina Piper, Advokat/partner, Moll Wendén Advokatbyrå, och Jörgen Holmlund, Militär lärare underrättelseanalys, Försvarshögskolan.

Linda Staaf, här i polisuniform, numera
Sveriges nationella chef, Interpol.

Jonas Trolle, chef, CVV.

Nya nationella riktlinjer

Onsdag 26 juni först ut på morgonen kl. 09:00 är ämnet Nya nationella riktlinjer för adhd och autism – hur går vi från ord till handling? Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism som uppdaterades i mars. Riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården (även elevhälsan) eller socialtjänsten, och ska användas för att kunna göra en systematisk prioritering och fördelning av resurser. Medverkande: Tove Christiansson, Moderator, Abilia. Ann-Kristin Sandberg, Förbundsordförande, Riksförbundet Attention. Carl Heath, Senior forskare, RISE. Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter. Kerstin Evelius, Sektionschef för Uppdrag hälsa, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Se hela OFFENTLIGA AFFÄRERS program här:

SOI också på plats

Även Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) deltar på Almedalsveckan och organisationens ordförande, Martin Magnusson, motiverar det så här:
– Almedalsveckan i Visby är Sveriges största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En sådan samhällsfråga som både diskuteras och debatteras i Almedalen är offentlig upphandling. Då är det också en självklarhet att SOI finns på plats, förklarar han i SOI:s nyhetsbrev vecka 25.

Martin Magnusson, SOI.

”Effektiv AI-utveckling”

En av OFFENTLIGA AFFÄRERS samarbetspartners i år är Salesforce, och vi fick möjligheten att prata med Mattias Fahlén, RVP Public Sector Sweden & Denmark, Salesforce, om deras medverkan och tankar kring Almedalen. 

Mattias Fahlén, Salesforce.

Vad pratar ni om under Almedalsveckan?   

– Vi kommer att tala mycket om trust – förtroende, trygghet och förmåga – samtidigt som vi lyfter kraven på bättre interoperabilitet och inte minst vikten av att bygga modeller av relevanta data för att säkerställa en fungerande och effektiv AI-utveckling. 

– Men som alltid så slår jag ett litet extra slag för att gå från ord till handling. Vi har blivit experter på att diskutera, debattera. Vi är oroliga i själen och i stället för att dra nytta av erfarenheter från andra verksamheter så utreder vi. Det behövs ledare som vågar kavla upp ärmarna, ledare som skapar en kultur av innovation och som genom moderna kravställningar i sina arbetsbeskrivningar främjar den digitala transformationen. Så även om vi – at the end of the day – marknadsför och säljer mjukvara som tjänst så är det egentligen mer en fråga om människan och organisationens förmåga att ta detta till sig.

Hur kommer ni att utnyttja Almedalsveckans möjligheter?  

– I fjol var vi med i två spännande paneler, också de med bäring på just digitalisering och AI-utvecklingen i den offentliga sektorn. I och med EU-U.S. Data Privacy Framework – där EU-kommissionen har bedömt att USA säkerställer en tillräckligt hög skyddsnivå och att det därmed är tillåtet att överföra personuppgifter till USA, förutsatt att mottagande organisationer omfattas av EU-U.S. Data Privacy Framework – så har det också öppnat upp för vissa organisationer som tidigare haft en mer restriktiv hållning.

– Samtidigt har Sveriges Natointräde förflyttat fokus i debatten från att tidigare kretsat mycket kring juridiska tolkningar till den geopolitiska hotbilden och hur vi kan skydda oss mot regelbundna cyberattacker. Det är ett av områdena som vi kommer att fokusera på och hur molntjänster likt Salesforces plattform kan vara en viktig del av lösningen, avslutar Mattias Fahlén.   

Läs mer om hela Almedalsveckan på hemsidan, klicka här.