Almega fortsätter förstärka sitt kommunikationsteam

Almega vill vara en tydlig röst i den offentliga debatten och förmedla tjänsteföretagens betydelse för Sverige. Kommunikationsteamet förstärks nu med ytterligare två personer.