Almega kommenterar hot om utvisning för personal på Spotify

​Flera nyckelpersoner på Spotify hotas av utvisning.
Almega menar att situationen pekar på behovet av ett enklare regelverk med ”one-stop-shops” av liknande sort som finns i Nederländerna.
– Vi tror att det är en modell som gör det enklare för arbetsgivare och tryggare för den som flyttar till Sverige för att arbeta, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.