Almega Medieföretagen och GS accepterar medlarbud

​Det blir ingen strejk på tidningstryckerierna då parterna idag accepterat en hemställan från medlarna om ett nytt kollektivavtal. I och med att parterna är överens om ett nytt kollektivavtal dras strejkvarslen tillbaka.