Almega positiva till entreprenörskapsutredningen

​I dag går remisstiden för entreprenörskapsutredningen ut.
Almega är i sin inlämnade remiss positiva till utredningens inriktning.
– Vi ser gärna att utredningens utgångspunkt kan sätta agendan för politiken. Man bör ta fasta på att entreprenörskap är avgörande för Sveriges välstånd och välfärd, säger Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega.