Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Slå vakt om friskolorna, Gustav Fridolin!

Almega uppmanar miljöpartiets Gustav Fridolin att i sitt Almedalstal förtydliga hur man ser på fristående skolor.