Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Värna LOV:en, Göran Hägglund!

Almega uppmanar Göran Hägglund att i sitt Almedalstal värna medborgarnas möjlighet till valfrihet inom vård och omsorg.