Almega: Regeringen blundar för den värdeskapande tjänstesektorn

Almega välkomnar att regeringen vill satsa på att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Men samtidigt varnar man för ett ensidigt fokus på tillverkningsindustri och industriproduktion som jobb- och välståndsskapare. Det vore mer relevant att forma och tala om strategi för kunskapsintensivt näringsliv, menar Almega.