Almega Samhallförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal på märket

​Almega Samhallförbundet har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal på märket med motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden)