Almega: Tjänstesektorn skapar värde i näringslivet

En ny rapport från Almega visar att tjänsteinnehållet i Sveriges export är betydligt större än vad som tidigare framkommit. Samtidigt menar Almega att tjänstesektorn pressas av internationell konkurrens och att företagen behöver bättre förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i Sverige.