Almega Tjänsteförbunden har träffat nya kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster. Vidare har även ett avtal med Ledarna träffats för samma bransch och period. Med Ledarna finns sedan tidigare ett tillsvidareavtal rörande lön.
Båda avtalen håller sig inom det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.