Almega träffar kollektivavtal för Fastigheter

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har idag tecknat nytt kollektivavtal för Fastigheter.