Almega uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över skattesystemet

​Almega uppmanar regeringen att tillsätta en bred utredning med uppdrag att se över hela skattesystemet.
Syftet måste vara att förändra strukturen på ett sätt så att arbete beskattas lägre.
– I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt mot dem, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.