Almega välkomnar översyn av Arbetsförmedlingen

Matchningen på arbetsmarknaden har under lång tid varit ett stort problem – det är därför glädjande att regeringen i höstbudgeten valt att se över Arbetsförmedlingens uppdrag. Ska översynen vara meningsfull krävs det dock att den även ser över hur privata aktörer kan ges bättre förutsättningar för att underlätta för människor att få jobb.