Almega välkomnar Riksbankens besked om inflationsmålet

Riksbanken uppger att man överväger att göra förändringar i inflationsmålet.
Almegas chefekonom, Lena Hagman, välkomnar beskedet och konstaterar att det ligger i linje med vad Almega skrev i sin remiss för över ett år sedan.