Almegas chefsekonom Lena Hagman kommenterar Riksbankens räntebesked och penningpolitiska rapport

Almega ser inte att den underliggande inflationen kommer stiga i den takt som Riksbanken ser. Det kommer ske en viss ökning på grund av energipriser och prisutvecklingen på grönsaker. Men den generella prisutvecklingen går långsamt bland annat på grund av en tilltagande internationell konkurrens vilket gör att inflationen ökar långsamt.