Almegas tjänsteindikator, kvartal 3: Kunskapsintensiva företag upprätthåller tillväxten trots stor personalbrist

Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 pekar på en urstark efterfrågan på företagens tjänster, vilket delvis beror på att världshandeln börjar ta fart på allvar.
Trots stort underskott på kompetens ser vissa kunskapsintensiva branscher ut att ha kunnat upprätthålla en hög tillväxt.