Almegas tjänsteindikator når konjunkturtopp

​Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007.
Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.