Älmhults kommun effektiviserar

När Älmhults kommun tog ett helhetsgrepp om sin digitaliseringsresa blev det tydligt att man behövde implementera en integrationsplattform där man kunde samla sina utvecklingslösningar.

Nu har man hittat ett verktyg som uppfyller alla krav.
– Det är helt nytt för oss att kunna utveckla så mycket själva med de resurserna och timmarna vi har, säger Kim Franzén, IT-arkitekt på Älmhults kommun.

Kim Franzén, IT-arkitekt, Älmhults kommun.

Älmhults kommun i Småland har en befolkning på ungefär 18 000 personer. När kommunen för ett par år sedan tog fram en digitaliseringsplan, där man konkretiserade hur områdena välfärd, utbildning, arbetsmarknad och samhällsutveckling kunde gynnas av teknik, blev det tydligt att många processer måste effektiviseras. Detta för att göra livet enklare för både anställda och invånare i kommunen. För att lyckas insåg man att en plattform för integrationer behövde komma på plats.

Enkelt att komma igång

Kim Franzén är IT-arkitekt på Älmhults kommun – en roll som innebär att ha en helhetsbild av kommunens IT-behov genom dialog med olika verksamheter och leverantörer. Han framhåller att Frends integrationsplattform uppfyllde alla på förhand satta krav och var dessutom väldigt enkel att komma i gång med.

– Den sänker trösklarna att komma i gång med nya projekt vilket är en stor fördel för oss som inte är en jättestor organisation, säger han.

Spretiga och personberoende integrationer är nu ett minne blott. Tidigare använde kommunen flera olika lösningar för sina integrationer mellan olika system. I många fall handlade det om speciallösningar och leverantörsspecifika integrationer som varit utplacerade lite överallt i de olika IT-miljöerna och på servrarna.

– Resultatet blev ineffektivt och ledde till att varje utveckling av en befintlig eller ny integration krävde en lång startsträcka. Dessutom var många lösningar personberoende, då endast den utvecklare som byggt integrationen kunde lösa problem när något inte fungerade. Om en kollega slutade tappade vi kunskapen om integrationerna som denna varit ansvarig för, säger Kim Franzén.

Ersätter speciallösningar

Idag är IT-avdelningen mitt uppe i arbetet att flytta över och ersätta alla speciallösningar med Frends integrationsplattform. Efter att ha använt plattformen i ungefär ett och ett halvt år har de ett 30-tal integrationer i produktionsmiljö – och ytterligare cirka 200 i utvecklingsmiljön.

– Det är helt nytt för oss att kunna utveckla så mycket själva med de resurserna och timmarna vi har, säger Kim Franzén.

Flyttar data mellan system

Med den nya integrationsplattformen kan Älmhults kommun nu förflytta och förädla data mellan de många IT-systemen. Det kan till exempel handla om att låta bokföringsfiler automatiskt levereras till ekonomisystemet, att formulär automatiskt hämtar information i E-tjänsterna, och att steg i den interna on boarding-processen rullar på av sig självt. De använder också Frends iPaaS för sitt datalager, som stöd i robotisering och automatisering av behörighetsdelning – bland annat.

Enligt Kim är Frends styrka som samarbetspartner till kommunen den stora transparensen. För alla kommunkunder erbjuder Frends till och med ett forum, där de uppmanar kunderna att dela sina lösningar med varandra.

– De uppmuntrar verkligen att vi ska inspireras av varandra. Det är väldigt ovanligt och mycket uppskattat, menar Kim Franzén.

Göra livet bättre

Framöver är planen att Älmhults kommun ska använda Frends integrationsplattform som sin primära lösning, vilket möjliggör att digitaliseringsplanen kan uppnås. För Kim Franzén handlar allt till syvende och sist om att göra livet i kommunen bättre för de som bor där.

– Det viktigaste att ha i åtanke är att allt vi gör ska gynna befolkningen. Genom att vi automatiserar bort ett repetitivt arbete får vi mer tid över till att hjälpa invånarna, avslutar Kim Franzén.