Amorteringskrav införs 1 juni 2016

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om införande av ett amorteringskrav. De nya reglerna innebär att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Det innebär också att Finansinspektionen har mandat att införa detaljerade föreskrifter för amortering.