Amy Rader Olsson har utsetts till särskild utredare i taxiutredningen

Den 23 juli i år tillsatte regeringen en utredning om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar (Dir. 2015:81). Utredningen ska utreda om och i så fall hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt och om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas. Dessutom ska utredningen se över reglerna för samåkning mellan privatpersoner. Filosofie doktor Amy Rader Olsson som är föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har nu utsetts till särskild utredare.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson