Ändamålsenliga elområden

Den 20 november hölls en konferens om den nordiska elmarknaden med temat elområden. Konferensen hölls inom ramen för det nordiska ministerrådet och syftet var att diskutera om den nuvarande elområdesindelningen är ändamålsenlig ur ett nordiskt perspektiv, eller om det kan finnas skäl att titta på alternativa indelningar.

Läs artikel: Ändamålsenliga elområden

Näringsdepartementet,
21 november 2013