Anders Borg presenterar ny prognos

Idag presenterar finansminister Anders Borg en ny prognos för hur svensk ekonomi och de offentliga finanserna utvecklas. Svensk ekonomi normaliseras gradvis efter år av finans- och skuldkris visar Finansdepartementets februariprognos. Underskotten vänds efterhand till balans och överskott. År 2018 väntas finansiella sparandet uppgå till över 1 procent av BNP.
-Nu är det viktigt att stärka skyddsvallarna och åter bygga upp överskott i offentliga finanser. En liten öppen ekonomi med stor finanssektor bör värna starka offentliga finanser för att klara jobben och välfärden när det stormar i vår omvärld, säger finansminister Anders Borg.

Pressmeddelande: Konjunkturen normaliseras och överskott på över 1 procent nås 2018 enligt Finansdepartementets prognos
Pressmeddelande: Regeringen presenterar finansieringsåtgärder på upp emot 9 miljarder per år för reformer 2015-2018

Finansdepartementet,
19 februari 2014