Anders Borg till informellt finansministermöte i Aten

Den 1-2 april deltar Anders Borg vid det informella Ekofinmötet i Aten. Vid mötet ska man bland annat diskutera det ekonomiska läget i EU, det fortsatta arbetet med bankunionen samt möjligheter att förbättra förutsättningarna för långsiktig finansiering av ekonomin.

Pressmeddelande: Anders Borg deltar i informellt finansministermöte i Aten

Finansdepartementet,
31 mars 2014