Anders Hammarbäck ska processleda partssamtal för sänkta sjuktal

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett Anders Hammarbäck till processledare för arbetet med att åstadkomma partsgemensamma lösningar som sänker sjuktalen.