Ändra lagen för patienternas säkerhet

Ändra lagen så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan få en samlad bild av patientens läkemedel. Idag riskerar patienter att utsättas för felbehandling och andra konsekvenser.