Ändrade regler för värdepapperscentraler

Regeringen föreslår i en proposition lagändringar gällande värdepappersavveckling och värdepapperscentraler med anledning av en ny EU-förordning.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund