Ändrade regler om garantier och utlåning

I mitten av maj kommer ESV skicka ut förslag på ändringar som rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli och tillämpas i årsredovisningen för 2017.