Ändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Regeringen beslutade i dag att justera löptidsintervallet för den nominella kronskulden till följd av kraftigt fallande marknadsräntor. Syftet är att återställa löptidsstyrningen till samma risknivå som i riktlinjebeslutet för 2015 och innebär att Riksgälden kan behålla sin nuvarande låneplanering.

Pressmeddelande: Ändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Finansdepartementet,
12 mars 2015