Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

Ändrade skatteregler för fåmansföretag kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter. Det poängterar SKL i ett yttrande om översynen av 3:12-reglerna.