Ändrade villkor för säkerheter i Riksbanken

Riksbankens direktion har beslutat om ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken. Villkorsändringarna är delvis en återgång till de bestämmelser som gällde före finanskrisen och syftar till att minska Riksbankens kreditrisk.