Ändring av reglerna vid beskattningsinträde genom fusion och fission

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att reglerna om beskattningsinträde vid fusion och fission ska ändras.