Ändring av uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar

Regeringen ändrar i det tidigare uppdraget att ta fram stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar (S2015/3337/FST). Uppdragsutbildningar för ledarskap flyttas fram till april 2016. Uppdragsutbildningar för socialsekreterare flyttas fram till september 2016.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen, Åsa Regnér