Ändring av uppdrag om riktade insatser inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Med ändring av regeringens beslut den 28 augusti 2014, dnr L2014/ 02184/ELT, uppdrar regeringen åt Statens jordbruksverk (Jordbruks-verket) att som förvaltningsmyndighet för Landsbygdsprogrammet 2014–2020 säkerställa att de 540 miljoner kronor som avsatts för insatser inom ramen för Matlandet Sverige i stället används till regeringens arbete med att genomföra en nationell livsmedelsstrategi.