Ändringar i föreskrifterna till förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

ESV har beslutat om ändringar och uppdateringar i föreskrifterna till förordningen 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Förändringarna sändes på remiss till myndigheterna under hösten 2013. I korthet har vi ändrat följande: Vi har klargjort att vi med antal anställda avser antal årsarbetskrafter. Myndigheterna ska tillhandahålla en leverantörportal för de…