Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Rättsdokument, Proposition från Näringsdepartementet