Ändringar i regler om årsredovisning och budgetunderlag

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fattat beslut om förändringar i föreskrifterna och de allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Det blir bland annat otillåtet att ändra i myndighetens årsredovisning efter sista datum för inlämning och vissa anläggningstillgångar måste myndigheterna dela upp på komponenter som skrivs av var för sig.