Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen

I en ändringsbudget som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson