Anförande under högnivåmöte om hiv/aids, FN

New York, 8 juni, 2016.
Det talade ordet gäller.