Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Värdegrundsdelegationen vid Socialdepartementet genomförde den 12 februari ett seminarium om att främja en kultur som motverkar korruption.
– Jämfört med andra länder är Sverige relativt fritt från korruption i statsförvaltningen. Problemet är dock att vår självbild gör oss aningslösa och inte så vaksamma, sa professorn i statsvetenskap vid Örebro universitet, Erik Amnå.

Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Socialdepartementet,
13 februari 2014