Anmäl dig till ESV:s pilotutbildning i praktisk nyttorealisering

Den 30 november anordnar Ekonomistyrningsverket (ESV) en tre dagars pilotutbildning i praktisk nyttorealisering. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med verksamhetsplanering och uppföljning i staten. Det finns några platser kvar, och sista anmälningsdag är den 23 november.