Ann-Christin Nykvist utses till vikarierande generaldirektör för nya Upphandlingsmyndigheten

Regeringen har utsett Ann-Christin Nykvist till vikarierande generaldirektör för den nya Upphandlingsmyndigheten. Ann-Christin kommer närmast från Statens tjänstepensionsverk, där hon varit generaldirektör sedan 2007.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi