Anna Johansson besöker Norge

Samarbete om gränsöverskridande infrastruktur står i fokus för infrastrukturministern i Norge tisdagen den 8 september. Under besöket träffar Anna Johansson Norges infrastrukturminister Ketil Solvik Olsen för ett bilateralt möte. Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter och tala infrastrukturplanering i Norge och Sverige.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson