Anna Johansson deltar i WHO:s trafiksäkerhetskonferens i Brasilia

Den 18-19 november besöker infrastrukturministern Brasilia för att delta i Världshälsoorganisationen WHO:s andra globala högnivåkonferens om trafiksäkerhet. Syftet är att stärka det internationella samarbetet och erfarenhetsutbytet på trafiksäkerhetsområdet. Det övergripande temat för konferensen är hur vi globalt kan sätta delmål inom trafiksäkerhet som kan följas upp och analyseras bättre än det görs idag, samt finansiering.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson