Anna Johansson inledningstalar på trafiksäkerhetskonferens

Imorgon, tisdagen den 9 juni talar infrastrukturministern på trafiksäkerhetskonferensen Towards Zero Conference om framtidens säkerhet på väg och järnväg i Göteborg. Arrangör är Trafikverket, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet. Konferensen samlar beslutsfattare, internationellt ledande experter samt företrädare för organisationer och fordonsindustrin för att diskutera metoder för ökad trafiksäkerhet. Årets konferens fokuserar på Nollvisionen, automatiserade transporter samt urbanisering och hållbara städer.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson