Anna Johansson talar på Donsö Shipping Meet

Tisdagen den 1 september medverkar infrastrukturministern på Donsö Shipping Meet, Sveriges största sjöfartsmöte med representanter från olika sjöfarts- och fiskeriföretag samt rederier. Anna Johansson kommer bland annat att berätta mer om Sveriges första maritima strategi, som regeringen nyligen beslutat om.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson