Anna Johansson talar på Volvos hållbarhetsforum

Onsdag den 25 november medverkar infrastrukturministern på Volvo Group Sustainability Forum. Temat för årets forum är kopplat till FN:s post-2015 agenda samt klimattoppmötet i Paris.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson