Anna Johansson träffar Transportarbetareförbundet och SEKO Sjöfolk i Göteborg

Infrastrukturministern besöker Göteborg den 16-17 oktober. Fredagen inleds tillsammans med Transportarbetareförbundet med ett besök i Göteborgs hamn och samtal om åkeribranschens utmaningar och politiska åtgärder. På lördagen visar SEKO Sjöfolk upp Walleniusrederiets svenskflaggade fartyg M/S Carmen, ett av den svenska handelsflottans största och modernaste ro-ro-fartyg. Rederiet och M/S Carmen är topp två-tre i världen när det gäller social hållbarhet.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson